fbpx

10K SALOU 2024

CAT / ES

REGLAMENT

Article 1

L’Ajuntament de Salou organitza la 10K Salou de Salou amb la direcció técnica de Running Solutions.

Article 2

La prova es disputa sobre un recorregut de 10.000m i 5.000m. Circuit mesurat i certificat per Running Solutions.

Article 3

Poden prendre part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense diferència de nacionalitat o sexe, sempre i que s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.

L’edat mínima per a participar és de 16 anys. En cas de menors de 18 anys, és necessària l’autorització expressa per escrit del pare/mare o tutor/a.

Per a una sortida ordenada, els participants procuressin col·locar-se tenint en compte la seva condició física o dificultats i colocarse en una posició en relació al seus objectius.

Cada participant pren part de la carrera sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per a completar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents contractat per l’organització.

Article 4

La sortida serà a les 19.00. El temps màxim per a completar el recorregut serà de 1 hora i 10 minuts.

El dorsal i el xip es podran recollir el dissabte de 17.00 a 18.30 en el Pavelló Municipal d’esports de Salou.

Article 5

Les dates i preus de les inscripcions són els publicats en la web de la carrera www.10ksalou.com

No s’admeten canvis d’un participant per una altra persona, tampoc per un altre membre del seu Club.

Les inscripcions en línia es tancaran el dimecres de la setmana de carrera a les 23.59 o a arribar al límit d’inscrits.

No es realitzarà cap devolució la mateixa setmana del esdeveniment. No es realitzarà devolucions  a ningú que no tingui l’assegurança.

L’assegurança permet el retorn del 100% de l’inscripció (menys el seguro) sense tindre que donar cap motiu, també poder fer qualsevol tipus de canvi SEMPRE ABANS de la setmana del esdevniment.

Article 6

El cronometratge es realitzarà mitjançant un sistema de xip, registrant el temps de sortida i arribada. L’ús incorrecte del xip implicarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova.

El dorsal ha d’anar col·locat en la part davantera de la samarreta ben visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En cap cas es permetrà córrer la carrera sense dorsal.

Article 7

S’estableixen les següents categories:

M30: de 30 a 39 anys

M40: de 40 a 49 anys

M50: de 50 a 59 anys

M60: més de 60

F30: de 30 a 39 anys

F40: de 40 a 49 anys

F50: de 50 a 59 anys

F60: Més de 60 anys

Es donarà trofeu als tres primers masculins i femenins de la general. També al 1r i 1a Local de 5 i 10k.

Els premis no seran acumulables.

La no recollida del trofeu durant el lliurament de premis posterior a la carrera suposarà la pèrdua del dret a reclamar-lo.

Article 8

El participant té el deure de conèixer el recorregut de la carrera i respectar-lo.

Tota persona que incompleixi la normativa de l’organització serà retirada de la classificació oficial.

El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i el compromís de no avançar-se en el moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar als altres participants, així com el personal auxiliar implicat en l’organització.

Article 9

Les classificacions de la carrera es publicaran en la web, en les 24h posteriors a la carrera. Posteriorment es penjaran les fotos de la carrera.

Article 10

La cursa infantil surt a les 18.30. Aniran guiats i controlats per l’organització, els més petits poden anar acompanyats dels seus pares/mares. Caldrà recollir el dorsal gratuit sense necessitat d’isncripció previa el mateix dissabte de 17 a 18.

Article 11

L’organització disposa d’un servei d’ambulàncies.

Desqualificacions: el servei mèdic de la competició i el director tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1. Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2. Tot atleta que no realitza el recorregut complet.

3. L’atleta que dobli o manipuli el dorsal.

4. L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o reiteri en protestes davant de l’organització

Article 12

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de presentar per escrit al Comitè Organitzador dins de les 48 hores posteriors a la carrera.

Article 13

Els participants autoritzen els organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i les cedeixen per a la seva utilització divulgativa i/o informativa que l’organització consideri oportuna exercir, sense cap límit temporal.

L’atleta, pel simple fet de participar en aquesta prova, accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot el que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge de carrera.

Article 14

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Aquesta totalment prohibit seguir els corredors amb cotxe, moto o bicicleta, pel perill que això pot suposar per als atletes i els espectadors.

Article 15

L’organització es reserva el dret d’inscripció.